Ekipa Trifibralne grudvice

Trifibralne grudvice

 

 

 

Ekipu Trifibralne grudvice čine Aleksa Garčević, Dusan Jevtović i Lazar Bojović učenici ETŠ Nikola Tesla iz Beograda.

Ova takmičarska ekipa odabrala je kategoriju deca sa smetnjama u razvoju i Android platformu za razvoj mobilne aplikacije.