Ekipa Mungosi

Mungosi

 

 

 

Ekipu Mungosi čine Kosta Rodić, Petar Mandić, Zoran Popović i Aleksandar Lazić, učenici VII beogradske gimnazije.

Ova takmičarska ekipa odabrala je kategoriju osobe bez vida i Android platformu za razvoj mobilne aplikacije.